Energia słoneczna

• Instalacji fotowoltaicznych najwyższej jakości


• inwerterów firm
W tym zakresie oferujemy:


• przygotowanie projektu koncepcyjno-         wykonawczego wraz z analizą produkcji

 energii w zakresie opłacalnośći


• doradztwo w zakresie finansownia inwestycji


• montaż wykonany przez wykwalifikowaną ekipę

Test wytrzymałości paneli fotowoltaicznych firmy SolarWorld

we Freibergu.